Kwan ni Adan

Collaborative work of: Oliver Dacut and Marjorie Duran

 Nakita pa lang, agad kinatakutan

Sa tigas at haba walang uurungan

Paano ba naman itong si Adan

May dalang isang matigas na kwan

Sa isang banda, ninais kong umatras

 Ibinigay ko lahat ng lakas para pumiglas,

Ngunit nakatutok bawal kumalas

Sa paglaon, naipasok sa wakas

Sa umpisa ka lang mahihirapan

 Pagkatapos ay magiginhawaan

Salamat kay “heringilya” na may matigas

Kahit masakit ako’y nakaramdam ng lunas,

2 thoughts on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s